Програма розвитку культури

Паспорт програми

Назва Програми: Комплексна міська програма розвитку культури

в місті Харкові на 2017-2021 роки

 

Підстава для розробки Програми: – Земельний кодекс України;

– Бюджетний кодекс України;

– Закон України «Про культуру»;

– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– Закон України «Про охорону культурної спадщини»;

– «Про бібліотеки та бібліотечну справу»;

– Закон України «Про Національну програму інформатизації»;

– Закон України «Про музеї та музейну справу»;

– Закон України «Про освіту»;

– Закон України «Про позашкільну освіту»;

– Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України».

 

Замовник Програми: Харківська міська рада.

 

Головний розробник Програми: Департамент культури Харківської міської ради.

 

 

Головна мета Програми: Збереження та укріплення позицій Харкова як культурного центра Слобожанщини та України, перетворення його на справжній європейський культурний центр; вдосконалення форм та методів проведення заходів з нагоди державних та місцевих свят; зміцнення матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств культури, а також надання фінансової підтримки міським комунальним підприємствам культури.

 

Завдання Програми: – виховання у харків’ян почуття патріотизму до рідної України та Харкова, організація їх дозвілля у святкові дні, забезпечення умов для суспільної й культурної самореалізації талановитої особистості через організацію, проведення та фінансову підтримку різноманітних культурних проектів, фестивалів і конкурсів, реалізація комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проектів для дітей та молоді;

– відродження, збереження і розвиток народних художніх промислів Слобожанщини;

– увічнення пам’яті видатних діячів та подій, розвиток історичних зон міста, створення відповідних аналітичних баз даних;

– видання інформаційних буклетів, висвітлення культурних заходів у засобах масової інформації, участь Харкова у міжнародних культурних проектах;

– сприяння подальшому розвитку масових бібліотек м. Харкова шляхом їх переходу на сучасний рівень обслуговування населення з використанням традиційних та новітніх інформаційних технологій;

– забезпечення безперебійного та повноцінного функціонування комунальних закладів культури;

– удосконалення роботи закладів та підприємств культури;

– надання фінансової підтримки міським комунальним підприємствам;

– зміцнення матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств культури.

 

Строки реалізації Програми: 2017-2021 роки.

 

Джерела фінансування Програми: Кошти бюджету міста Харкова та інші джерела, не заборонені законодавством.

 

Обсяги фінансування Програми: Обсяги фінансування Програми визначаються на кожний окремий рік відповідно до кошторису після затвердження його рішенням сесії Харківської міської ради.

 

Очікувані результати від реалізації Програми: –                     проведення концертних програм,     театралізованих свят, конкурсів та фестивалів на високому професійному, художньому та організаційному рівнях;

– надання можливості харків’янам та гостям міста відзначати державні та міські свята;

– збереження народних традицій, свят та обрядів;

– висвітлення культурних подій у засобах масової інформації, висвітлення інформації щодо проведення фестивалів, свят, тематичних концертів, масових народних гулянь у місцях розміщення соціальної реклами;

– фінансова підтримка обдарованих дітей, молоді та творчої інтелігенції, що представляють місто Харків на міжнародних та всеукраїнських конкурсах та фестивалях;

– охорона пам’яток історії та культури, розвиток історичних зон міста;

– увічнення пам’яті видатних діячів та подій;

– удосконалення роботи закладів та підприємств культури;

– зміцнення матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств культури.

Відповідальні за виконання Програми – Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, комунальне підприємство «Меморіальний парк «Дробицький Яр», комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», комунальне підприємство «Об’єднання парків культури та відпочинку міста Харкова», заклади культури міста Харкова.

Програма набирає чинності з 01.01.2018.

 

І. Стан та проблеми реалізації державної політики

у сфері культури в місті Харкові

Харків є культурним центром Слобожанщини та одним із центрів культури та мистецтва України. Світ народної творчості, історія української культури, глибинні джерела класичної музики, розмаїття барв народної хореографії, естрадного танцю, пісні, самобутність самодіяльної художньої творчості, яскрава палітра майстрів живопису – все це знаходить своє втілення                           в різноманітних фестивалях і конкурсах, фундаторами яких є талановиті харків’яни.

Разом з тим значна кількість цікавих ідей та культурних проектів не реалізується у зв’язку з відсутністю належної фінансової підтримки, що уповільнює темпи розвитку народної та професійної творчості.

В умовах обмеженого фінансування дуже важливо зробити все, щоб форми та зміст проведення свят, традиції та обряди продовжували розвиватися та удосконалюватися.

Сьогодні необхідно визначити складові системи закладів культури й мистецтва, знайти їх місце у духовному житті Харкова.

Ця Програма визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм та методів проведення заходів з нагоди державних та місцевих свят на період 2017-2021 років, а також стратегію збереження й укріплення позицій Харкова як культурного центра Слобожанщини та України і перетворення його на справжній європейський культурний центр.

Програма передбачає реалізацію єдиної політики у сфері організації концертів, театралізованих свят, тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, подальший розвиток традиційної української культури, традиційних культур народів та етносів, що населяють м. Харків, підтримку народної та високопрофесійної творчості, обдарованих дітей.

Актуальність і необхідність створення Програми підкріплюється Конституцією України, указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України щодо відзначення державних, професійних та місцевих свят, а також прав людини щодо культурного розвитку, які визначені Конституцією України.

Основні тенденції й напрямки реалізації Програми розробляються відповідно до Конституції України, указів Президента України, законів України «Про культуру», «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про Національну програму інформатизації».

 

 

 

 

ІІ. Загальні положення

Надання послуг населенню у сфері культури та мистецтва здійснюється мережею закладів культури, яку створено у попередні періоди розвитку галузі.

Мережа закладів культури та мистецтва, що функціонують на території міста, здебільшого забезпечує духовні потреби харків’ян та гостей мста. Це міські масові бібліотеки, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (мистецька освіта), парки культури та відпочинку, клубні заклади, музеї, галерея.

У місті діють масові бібліотеки, основним призначенням яких є забезпечення читачів оперативними, точними та повними відомостями щодо питань, які їх цікавлять. Бібліотеки є фільтруючим елементом між людиною та інформаційним ринком. Сучасна бібліотека повинна забезпечувати читача повним обсягом наявної інформації на будь-які теми, нести в собі потужну базу для розвитку не тільки молодих поколінь, а й бути вільно доступною для людей з обмеженими можливостями. Вона повинна прищепити людині інформаційну культуру, тягу до знань. Без впровадження сучасних технологій поставлені завдання стають нездійсненними.

Аналіз стану технічного оснащення бібліотек м. Харкова вказує, що на цей час бібліотечна справа практично не завжди відповідає вимогам сучасності.

Концепція Програми покликана забезпечити перехід на якісно новий рівень роботи мережі міських масових бібліотек, що відповідає сучасним вимогам                до обробки й надання інформації населенню. Найбільш ефективно це завдання вирішується шляхом впровадження комплексного підходу.

Комунальне підприємство «Меморіальний парк «Дробицький Яр» працює     з метою збереження та розвитку меморіального комплексу, побудованого на місці масових розстрілів нацистськими окупаційними військами у 1941-              1942 роках близько 30 тисяч осіб мирного населення Харкова, а також для пропаганди мирного співіснування різних культур і народів, які проживають на території міста Харкова. Основою діяльності підприємства є здійснення екскурсійної діяльності на території меморіального парку, робота щодо пошуку та поповнення історичних та архівних документів, робота щодо впорядкування й облаштування місця поховань жертв нацизму, що увічнюють Перемогу у Другій світовій війні. Програмою передбачається надання фінансової підтримки комунальному підприємству на поточне утримання та розвиток матеріально-технічної бази.

Підготовка кадрів початкової та середньої ланки культурно-освітньої роботи та мистецтва здійснюється на базі шкіл естетичного виховання (початкова мистецька освіта), які підпорядковані Департаменту культури Харківської міської ради, та на базі культурно-освітнього, музичного та художнього училищ, а також вищої ланки – на базі Харківської державної академії культури, Харківського державного університету мистецтв                         ім. І.П. Котляревського та Харківської академії дизайну та мистецтв.

В місті Харкові проводиться понад 50 постійно діючих фестивалів та конкурсів, у тому числі міжнародних. З метою забезпечення змістовного дозвілля харків’ян і гостей міста постійно впроваджуються нові творчі проекти, започатковуються інноваційні підходи до проведення масових заходів.

Щорічно Харківська міська рада може нагороджувати кращих працівників сфери культури та мистецтва творчою премією виконавчого комітету Харківської міської ради.

 

ІІІ. Мета Програми

Основною метою Програми є виховання у харків’ян почуття патріотизму до рідної країни та Харкова, організація їх дозвілля у святкові дні, забезпечення умов для суспільної й культурної самореалізації талановитої особистості через організацію, проведення та фінансову підтримку різноманітних культурних проектів, фестивалів і конкурсів, реалізацію комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проектів для дітей та молоді, забезпечення належного функціонування мережі закладів та підприємств культури.

 

ІV. Механізм реалізації та напрямки Програми

Механізм реалізації Програми передбачає такі напрямки:

 • забезпечення функціювання закладів культури міста Харкова;
 • проведення тематичних концертів, театралізованих свят і народних гулянь у великих концертних залах, на майданах та вулицях Харкова, у парках культури та відпочинку;
 • проведення оглядів самодіяльної народної творчості, виявлення високопрофесійних колективів та сольних виконавців;
 • проведення фестивалів і конкурсів різних жанрів;
 • висвітлення культурних подій на телебаченні;
 • висвітлення інформації щодо проведення фестивалів, свят, тематичних концертів, масових народних гулянь у місцях розміщення соціальної реклами;
 • фінансова підтримка обдарованих дітей, молоді та творчої інтелігенції;
 • проведення заходів з охорони пам’яток історії та культури, розвиток

історичних зон міста Харкова;

 • проведення заходів щодо увічнення пам’яті видатних діячів та подій;
 • удосконалення роботи закладів та підприємств культури;
 • виховання поваги до людей різних національностей;
 • забезпечення конституційного права харків’ян на задоволення культурних потреб, підвищення рівня народної та професійної творчості, зростання культурного та мистецького потенціалу Харкова;
 • перетворення Харкова на культурний центр європейського рівня;
 • створення рівних умов для інформаційного висвітлення культурних заходів у засобах масової інформації;
 • проведення заходів щодо розвитку історичних зон міста Харкова та охорони пам’яток історії та культури;
 • розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств культури;
 • надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста Харкова;
 • сприяння подальшому розвитку масових бібліотек м. Харкова шляхом їх переходу на сучасний рівень обслуговування населення з використанням традиційних та новітніх інформаційних технологій.

З метою ефективного управління комунальною власністю в сфері культури та мистецтва, подальшого розвитку матеріально-технічної бази зазначеної сфери, якісного надання гарантованих послуг жителям міста Харкова відповідними ресурсами (в тому числі фінансовими) забезпечуються спеціально створені комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», комунальне підприємство «Об’єднання парків культури та відпочинку міста Харкова», комунальне підприємство «Меморіальний парк «Дробицький Яр».

 

 1. Фінансування

Фінансування Програми здійснюється за такими напрямками:

 1. Забезпечення функціонування закладів культури міста Харкова.
 2. Оновлення та розвиток культурної спадщини міста Харкова.
 3. Розвиток матеріально-технічної бази закладів та підприємств культури.
 4. Фінансова підтримка комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробицький Яр».
 5. Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького».
 6. Фінансова підтримка комунального підприємства «Об’єднання парків культури та відпочинку міста Харкова».
 7. Фінансова підтримка комунального підприємства «Парк культури та відпочинку «Зелений гай».
 8. Погашення кредиторської заборгованості за минулі періоди, в тому числі за попередніми програмами.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити у місті Харкові:

 • функціонування закладів культури міста Харкова;
 • виховання почуття інтернаціоналізму та поваги до людей різних національностей;
 • реалізацію конституційного права харків’ян на задоволення культурних потреб, підвищення рівня народної та професійної творчості, зростання культурного та мистецького потенціалу Харкова;
 • перетворення Харкова на культурний центр європейського рівня;
 • створення рівних умов для інформаційного висвітлення культурних заходів у засобах масової інформації;
 • проведення заходів щодо розвитку історичних зон міста Харкова та охорона пам’яток історії та культури;
 • оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств культури міста Харкова;
 • безперебійну діяльність та розвиток комунальних підприємств культури міста Харкова;
 • сприяння подальшому розвитку масових бібліотек м. Харкова шляхом їх переходу на сучасний рівень обслуговування населення з використанням традиційних та новітніх інформаційних технологій.

 

VII. Управління процесом виконання Програми

та контроль за її виконанням

Управління процесом виконання Програми та контроль за її виконанням покладається на виконавчі органи Харківської міської ради.

 

VIII. Основні заходи щодо напрямів виконання Програми

 1. Забезпечення функціонування закладів культури міста Харкова.

 

Забезпечення виплати заробітної плати, нарахувань на оплату праці, поточних видатків, енергоносіїв, капітальних видатків за комунальними закладами культури міста Харкова. Проведення міських масових заходів на концертних майданчиках міста Харкова.

 

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради та заклади культури.

2017-2021 роки.

 1. Оновлення та розвиток культурної спадщини міста Харкова.

2.1. Відзначення державних, міських та професійних свят.

Забезпечення проведення на високому організаційному рівні заходів з нагоди державних та міських свят, у тому числі урочистих церемоній покладання квітів, концертів, святкових заходів тощо.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади та підприємства культури.

2017-2021 роки.

2.2. Проведення фестивалів та конкурсів.

Забезпечення проведення на високому організаційному рівні фестивалів і конкурсів різних рівнів – всеукраїнських, міжнародних, міських.

 

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади та підприємства культури.

2017-2021 роки.

2.3. Надання фінансової підтримки.

Забезпечення необхідних умов для самореалізації талановитої особистості шляхом надання фінансової підтримки обдарованим дітям та молоді для участі у міжнародних та всеукраїнських фестивалях і конкурсах, надання фінансової підтримки творчій інтелігенції, інвалідам по зору для участі у культурно-мистецьких заходах, організації заходів (творчих вечорів, концертів тощо).

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради.

2017-2021 роки.

2.4. Інформаційне висвітлення культурних заходів.

Забезпечення доступу до інформації щодо заходів з нагоди державних та міських свят, фестивалів і конкурсів широких верств населення, висвітлення їх у засобах масової інформації.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради.

2017-2021 роки.

2.5. Збереження та розвиток культурної спадщини м. Харкова.

Здійснення заходів щодо увічнення пам’яті видатних діячів та подій, охорони культурної спадщини.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, Департамент комунального господар-ства Харківської міської ради, кому-нальне підприємство «Ритуал» Хар-ківської міської ради.

2017-2021 роки.

 

2.6. Реалізація творчих проектів.

Усебічна підтримка творчих проектів громадських організацій, фонду культури, творчих спілок тощо.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради.

2017-2021 роки.

2.7. Відзначення ювілейних дат закладів, організацій, підприємств культури, видатних діячів мистецтва.

Відзначення ювілеїв закладів, підприємств та організацій культури, вшанування осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток культури міста Харкова, забезпечення проведення відповідних святкових заходів.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади та підприємства культури.

2017-2021 роки.

2.8. Організація культурно-спортивних масових заходів.

Підготовка та проведення культурної частини масових заходів спортивного напрямку.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади та підприємства культури

2017-2021 роки.

2.9. Видання творів харківських авторів.

Фінансування видання творів харківських авторів  відповідно до затвердженого Положення.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади культури.

2017-2021 роки.

 

 1. Розвиток матеріально-технічної бази закладів та підприємств культури.

3.1. Початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

Створення умов для збереження та розвитку початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Розвиток матеріально-технічної бази. Виготовлення проектної документації, проведення капітальних і поточних ремонтів, реконструкції та реставрації будівель та споруд, інженерних мереж, установлення охоронно-пожежної сигналізації, лічильників обліку. Придбання меблів, реквізиту, костюмів та іншого обладнання. Придбання нових музичних інструментів. Придбання сучасної комп’ютерної, аудіо-, відеотехніки. Придбання м’якого інвентарю.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади.

2017-2021 роки.

3.2. Масових бібліотек.

Створення умов для збереження та розвитку міських масових бібліотек. Розвиток матеріально-технічної бази. Виготовлення проектної документації, проведення капітальних і поточних ремонтів, реконструкції та реставрації будівель та споруд, інженерних мереж, установлення охоронно-пожежної сигналізації, лічильників обліку. Придбання меблів, реквізиту та іншого обладнання. Придбання сучасної комп’ютерної, аудіо-, відеотехніки. Придбання м’якого інвентарю. Поповнення бібліотечних фондів.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади культури.

2017-2021 роки.

 

3.3. Клубів, музеїв, театрів, будинків та палаців культури, галереї.

Створення умов для збереження та розвитку клубів, музеїв, театрів, будинків та палаців культури, галереї. Розвиток матеріально-технічної бази. Виготовлення проектної документації, проведення капітальних і поточних ремонтів, реконструкції та реставрації будівель та споруд, інженерних мереж, установлення охоронно-пожежної сигналізації, лічильників обліку. Придбання меблів, реквізиту, костюмів та іншого обладнання. Придбання нових музичних інструментів. Придбання сучасної комп’ютерної, аудіо-, відеотехніки. Придбання м’якого інвентарю.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради. Клуби, музеї, театри, будинки та палаци культури, галерея.

2017-2021 роки.

3.4. Парків культури та відпочинку.

Створення умов для відпочинку харків’ян та гостей міста шляхом облаштування відповідних паркових зон.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будів-ництва та шляхового господарства Харківської міської ради.

2017-2021 роки.

 1. Фінансова підтримка комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробицький Яр».

Забезпечення поточного утримання меморіального парку «Дробицький Яр». Розробка проектно-кошторисної документації. Капітальне будівництво. Реконструкція. Ремонтно-будівельні роботи. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Комунальне підприємство «Меморі-альний парк «Дробицький Яр».

2017-2021 роки.

 1. Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького».

Забезпечення поточного утримання комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького». Розробка проектно-кошторисної документації. Капітальне будівництво. Реконструкція. Ремонтно-будівельні роботи. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Комунальне підприємство «Цент-ральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», управління з будів-ництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхо-вого господарства Харківської місь-кої ради.

 

2017-2021 роки.

 1. Фінансова підтримка комунального підприємства «Об’єднання парків культури та відпочинку міста Харкова».

Забезпечення поточного утримання комунального підприємства «Об’єднання парків культури та відпочинку міста Харкова». Розробка проектно-кошторисної документації. Капітальне будівництво. Реконструкція. Ремонтно-будівельні роботи. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Комунальне підприємство «Об’єд-нання парків культури та відпочинку міста Харкова».

2017-2021 роки.

 1. Система забезпечення розвитку культури.

7.1. Нормативно-правове забезпечення.

Забезпечення виконання законів України «Про культуру», «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини»,                         «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про Національну програму інформатизації», «Про музеї та музейну справу», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України», Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність у галузі культури.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади, підприємства культури.

2017-2021 роки.

 

7.2. Кадрове забезпечення.

Здійснення заходів із дотримання нормативів кадрового забезпечення сфери культури. Сприяння перепідготовці та підвищенню кваліфікації фахівців галузі.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади, підприємства культури.

2017-2021 роки.

7.3. Матеріально-технічне забезпечення.

7.3.1. Упровадження типових проектно-кошторисних документів для будівництва об’єктів культури із застосуванням сучасних будівельних технологій для організації дозвілля.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади, підприємства культури.

2017-2021 роки.

7.3.2. Продовження здійснення заходів щодо реалізації програм у сфері культури.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади, підприємства культури.

2017-2021 роки.

7.3.3. Продовження роботи з прийому до комунальної власності територіальної громади міста Харкова об’єктів культурної спрямованості.

 

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади, підприємства культури.

2017-2021 роки.

7.3.4. Сприяння проведенню міжнародних та всеукраїнських фестивалів, конкурсів, виставок тощо.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади, підприємства культури.

2017-2021 роки.

7.3.5. Недопущення використання приміщень закладів та підприємств культури не за призначенням. Сприяння впровадженню різних форм госпрозрахункової діяльності.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади, підприємства культури.

2017-2021 роки.

7.3.6. Щорічне планування у міському бюджеті коштів на утримання та ремонт будівель закладів та підприємств культури, придбання меблів, реквізиту, костюмів та іншого обладнання, придбання нових музичних інструментів, придбання сучасної комп’ютерної, аудіо-, відеотехніки, м’якого інвентарю.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади, підприємства культури.

2017-2021 роки.

 1. Фінансове забезпечення.

8.1. Забезпечення впровадження місцевих переваг для залучення спонсорських коштів та інвестицій у розвиток культури.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади, підприємства культури.

2017-2021 роки.

8.2. Здійснення заходів щодо розширення переліку та збільшення обсягів надання платних послуг бюджетними закладами та підприємствами культури.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади, підприємства культури.

2017-2021 роки.

8.3. Забезпечення дієвого контролю за цільовим використанням коштів, які виділяються на розвиток культури, вжиття заходів щодо дотримання законності, зміцнення фінансової дисципліни, збереження матеріальних цінностей, недопущення зловживань.

 

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади, підприємства культури.

2017-2021 роки.

 1. Інформаційне забезпечення.

9.1. Удосконалення системи інформування мешканців міста через засоби масової інформації про культурні заходи, культуру спілкування.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади, підприємства культури.

2017-2021 роки.

9.2. Сприяння започаткуванню та здійсненню випуску тематичних телевізійних програм у сфері культури.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади, підприємства культури.

2017-2021 роки.

 1. Міжнародна діяльність.

10.1. Сприяння розвитку культурних зв’язків із містами-побратимами         м. Харкова.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади, підприємства культури.

2017-2021 роки.

10.2. Забезпечення участі харківських творчих колективів та виконавців у фестивалях, конкурсах, інших культурних заходах, що проводяться містами-побратимами м. Харкова.

Департамент культури Харківської міської ради, відділи культури по районах м. Харкова Департаменту культури Харківської міської ради, заклади, організації, підприємства культури.

2017-2021 роки.

 

 

 

Директор Департаменту культури                                                        С.І. Бабицька